Đồ | Rương Ảo Ảnh Thần I - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Ảo Ảnh Thần I

Rương Ảo Ảnh Thần I Rương Ảo Ảnh Thần I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 65000
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu3???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Thần IV - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.3???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Quỷ GươngĐá Hồn Quỷ Gương1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh.1???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Đá Cường Hóa Đá Tinh II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.2???
Khe №6
ĐồLượngLượt
Cánh Thần - Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.1???