Đồ | Rương Ảo Ảnh Thần II - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Ảo Ảnh Thần II

Rương Ảo Ảnh Thần II Rương Ảo Ảnh Thần II
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu5???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Thần IV - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.4???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Quỷ GươngĐá Hồn Quỷ Gương2???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh.2???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Đá Cường Hóa Đá Tinh II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.2???
Khe №6
ĐồLượngLượt
Cánh Thần - Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.1???