Đồ | Rương Ảo Ảnh Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Ảo Ảnh Thần III

Rương Ảo Ảnh Thần III Rương Ảo Ảnh Thần III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 65000
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu7???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Thần IV - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.5???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Quỷ GươngĐá Hồn Quỷ Gương3???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh.3???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Đá Cường Hóa Đá Tinh II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.3???
Khe №6
ĐồLượngLượt
Cánh Thần - Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.1???