Đồ | Túi Đá Tinh Siêu IV - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.

Túi Đá Tinh Siêu IV

Túi Đá Tinh Siêu IV Túi Đá Tinh Siêu IV
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Sinh Tồn - Tự tăng 20% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần.1???
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 28% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 40% hiệu quả hồi máu.1???
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 16%1???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 25% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.1???