Đồ | Rương May Mắn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Rương May Mắn II

Rương May Mắn II Rương May Mắn II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sao8000???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!1???
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.2???
Vé vào Thử thách - Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng.2???
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành2???
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.1???
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.2???
Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.2???
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.4???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 1
25 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 2
22 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 3
20 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 4
18 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 5
16 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 6 - 1000
14 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 1001 - 10000
12 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 10001 - 100000
10 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 100001 - 300000
8 100%
Vong Hồn Xảo TráThưởn - Vong Hồn Xảo Trá
Hạng 300000 +
6 100%