Đồ | Túi Đá Tinh Quỷ Tham Lv3 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.

Túi Đá Tinh Quỷ Tham Hiếm Lv3

Túi Đá Tinh Quỷ Tham Hiếm Lv3 Túi Đá Tinh Quỷ Tham Hiếm Lv3
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 17% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Linh Hoạt - Khi bị tấn công nhận 10 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 7% Né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.1???
Đá Tinh Trời Giáng - Có 10% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.1???
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quỷ Tham LamThưởn - Quỷ Tham Lam
Hạng 10000 - 24999
1 100%
Quỷ Tham LamThưởn - Quỷ Tham Lam
Hạng 1 - 9999
1 100%