Đồ | Túi Đá Tinh Quỷ Tham Lv4 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.

Túi Đá Tinh Quỷ Tham Hiếm Lv4

Túi Đá Tinh Quỷ Tham Hiếm Lv4 Túi Đá Tinh Quỷ Tham Hiếm Lv4
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.
Tối đa 49999
Bán 128000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 21% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Linh Hoạt - Khi bị tấn công nhận 15 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 9% Né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 17% thiệt hại tiếp nhận.1???
Đá Tinh Trời Giáng - Có 15% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.1???
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 4% Máu mỗi lần tấn công.1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quỷ Tham LamThưởn - Quỷ Tham Lam
Hạng 45000 - 69999
1 100%
Quỷ Tham LamThưởn - Quỷ Tham Lam
Hạng 25000 - 44999
1 100%