Đồ | Rương Đá Tinh Quỷ Tham Lv5 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.

Rương Đá Tinh Quỷ Tham Lv5

Rương Đá Tinh Quỷ Tham Lv5 Rương Đá Tinh Quỷ Tham Lv5
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.
Tối đa 49999
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 26% tấn công và 4% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Linh Hoạt - Khi bị tấn công nhận 25 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 11% Né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 20% thiệt hại tiếp nhận.1???
Đá Tinh Trời Giáng - Có 20% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.1???
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 5% Máu mỗi lần tấn công.1???