Đồ | Túi Đá Tinh Quỷ Tham Lv6 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.

Túi Đá Tinh Quỷ Tham Hiếm Lv6

Túi Đá Tinh Quỷ Tham Hiếm Lv6 Túi Đá Tinh Quỷ Tham Hiếm Lv6
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.
Tối đa 49999
Bán 288000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 38% tấn công và 5% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Linh Hoạt - Khi bị tấn công nhận 35 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 13% Né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 25% thiệt hại tiếp nhận.1???
Đá Tinh Trời Giáng - Có 25% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây.1???
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 7% Máu mỗi lần tấn công.1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quỷ Tham LamThưởn - Quỷ Tham Lam
Hạng 179999 +
1 100%
Quỷ Tham LamThưởn - Quỷ Tham Lam
Hạng 135000 - 179999
1 100%