Đồ | Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv10 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv10.

Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv10

Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv10 Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv10
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv10.
Tối đa 49999
Bán 488000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 120% máu tối đa và giảm 70% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 240% sức tấn công nhưng cũng tăng 15% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 120% lực tấn công và giảm 55% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Tiếp Sức - Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 120% tấn công trong 10 giây.1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 60Đ Năng lượng. Đồng thời tăng 80% máu.1???
Đá Tinh Tia Sống - Hồi máu của 2500% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 3 giây. (Nghỉ 7,5 giây)1???
Đá Tinh Linh Hoạt - Khi bị tấn công nhận 100 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 30% Né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Nộ Thú - Khi công gây 1250% thiệt hại công thường và 1200% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần.1???
Đá Tinh Hồn Tiên - Khi công gây 1250% thiệt hại công thường và 1200% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần.1???
Đá Tinh Lực Thánh - Khi công gây 1250% thiệt hại công thường và 1250% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần.1???
Đá Tinh Ma Giáp - Tăng 150% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 5000.1???
Đá Tinh Vô Hình - Khi HP dưới 35%, tăng 250% tấn công, tăng 120% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s)1???
Đá Tinh Nộ Lửa - Tăng 170% Máu. Tăng 90% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây)1???
Đá Tinh Kiếm Bay - Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 200% tấn công trong 2 giây và hồi 60% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây)1???
Đá Tinh Khiên Cấm - Giảm 70% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 4 giây (Nghỉ: 7 giây).1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Vương Tộc VI - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.Hòm Vương Tộc VI - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng. 2