Đồ | Gói Lễ Noel I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Gói Lễ Noel I

Gói Lễ Noel I Gói Lễ Noel I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Quỷ Pha LêĐá Hồn Quỷ Pha Lê10???
Đá Hồn Quỷ Pha LêĐá Hồn Quỷ Pha Lê30???
*Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.10???
Huy Hiệu Kỹ Năng Tước Vị - Một vật liệu để kích hoạt một số Kỹ Năng Tước Vị20???
Huy Hiệu Kỹ Năng Tước Vị - Một vật liệu để kích hoạt một số Kỹ Năng Tước Vị40???