Đồ | Rương Phòng Vệ I - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Phòng Vệ I

Rương Phòng Vệ I Rương Phòng Vệ I
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Huy Hiệu Kỹ Năng Tước Vị - Một vật liệu để kích hoạt một số Kỹ Năng Tước Vị4???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Quỷ Pha LêĐá Hồn Quỷ Pha Lê4???