Đồ | Rương Phòng Vệ Hiếm I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Phòng Vệ Hiếm I

Rương Phòng Vệ Hiếm I Rương Phòng Vệ Hiếm I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Huy Hiệu Kỹ Năng Tước Vị - Một vật liệu để kích hoạt một số Kỹ Năng Tước Vị5???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Quỷ Pha LêĐá Hồn Quỷ Pha Lê6???