Đồ | Rương Phòng Vệ Thần I - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.

Rương Phòng Vệ Thần I

Rương Phòng Vệ Thần I Rương Phòng Vệ Thần I
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Tối đa 49999
Bán 100000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Huy Hiệu Kỹ Năng Tước Vị - Một vật liệu để kích hoạt một số Kỹ Năng Tước Vị7???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Quỷ Pha LêĐá Hồn Quỷ Pha Lê9???