Đồ - Túi quà

Rương Phòng Vệ Thần

Rương Phòng Vệ Thần Rương Phòng Vệ Thần
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Tối đa 49999
Bán 100000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Huy Hiệu Kỹ Năng Tước Vị - Một vật liệu để kích hoạt một số Kỹ Năng Tước Vị7???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Quỷ Pha LêĐá Hồn Quỷ Pha Lê9???