Đồ | Hộp Tình Nhân - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hộp Tình Nhân

Hộp Tình Nhân Hộp Tình Nhân
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.5???
Bùa Cường Hóa III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.5???
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh.20???
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh.5???
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.5???
Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-55???