Đồ | Thẻ Tướng Chí Tôn IV - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.

Thẻ Tướng Chí Tôn IV

Thẻ Tướng Chí Tôn IV Thẻ Tướng Chí Tôn IV
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Ác Ma Mặt Hề - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ác Ma Mặt Quỷ.1???
Asura - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Asura.1???
Phù Thủy Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Phù Thủy Băng.1???
Đội Phá Đảo - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Đội Phá Đảo.1???
Nữ Hải Tướng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Hải Tướng.1???
Băng Phụng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Băng Phụng.1???
Quỷ Cây - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Cây.1???
Pháp Sư Vũ Trụ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư Vũ Trụ.1???
Ripper - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ripper.1???