Đồ | Đá Tinh Thánh Địa Siêu - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.

Đá Tinh Thánh Địa Siêu

Đá Tinh Thánh Địa Siêu Đá Tinh Thánh Địa Siêu
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 80% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.1???
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 25% máu được phục hồi.1???
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 25% Sức tấn công.1???
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 25%.1???