Đồ | Đá Tinh Thánh Địa Thánh - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.

Đá Tinh Thánh Địa Thánh

Đá Tinh Thánh Địa Thánh Đá Tinh Thánh Địa Thánh
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.
Tối đa 49999
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 100% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.1???
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 30% máu được phục hồi.1???
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 30% Sức tấn công.1???
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 30%.1???