Đồ | Rương Phòng Vệ Thần II - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.

Rương Phòng Vệ Thần II

Rương Phòng Vệ Thần II Rương Phòng Vệ Thần II
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Tối đa 49999
Bán 100000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hồn Mệnh - Tăng 12% Máu và 21% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 25% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây)1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hồn Mệnh - Tăng 16% Máu và 25% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 30% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây)1???