Đồ | Thẻ Tướng Chí Tôn V - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.

Thẻ Tướng Chí Tôn V

Thẻ Tướng Chí Tôn V Thẻ Tướng Chí Tôn V
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Kẻ Diệt Rồng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Diệt Rồng.1???
Vu Sĩ Độc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vu Sĩ Độc.1???
Đế Thần Sợ Hãi - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Đế Thần Sợ Hãi.1???
Ong Chúa Sát Thủ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ong Chúa Sát Thủ.1???
Rồng Tu Hành - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Tu Hành.1???
Gấu Thần Tộc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Gấu Thần Tộc.1???
Quỷ Pha Lê - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Pha Lê.1???
Ma Nữ Liềm Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ma Nữ Liềm Băng.1???
Bùa Đạo Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bùa Đạo Sư.1???