Đồ | Hòm Đơn Độc III - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Hòm Đơn Độc III

Hòm Đơn Độc III Hòm Đơn Độc III
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.7???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.75???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.2???
Đá Hồn Thợ Săn Bão LửaĐá Hồn Thợ Săn Bão Lửa5???