Đồ | Hòm Đơn Độc Hiếm III - Mở để nhận thưởng lớn.

Hòm Đơn Độc Hiếm III

Hòm Đơn Độc Hiếm III Hòm Đơn Độc Hiếm III
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.8???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.90???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.2???
Đá Hồn Thợ Săn Bão LửaĐá Hồn Thợ Săn Bão Lửa5???