Đồ | Hòm Đơn Độc Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Hòm Đơn Độc Thần III

Hòm Đơn Độc Thần III Hòm Đơn Độc Thần III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.10???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.105???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.3???
Đá Hồn Thợ Săn Bão LửaĐá Hồn Thợ Săn Bão Lửa5???