Đồ | Hòm Đơn Độc Siêu III - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.

Hòm Đơn Độc Siêu III

Hòm Đơn Độc Siêu III Hòm Đơn Độc Siêu III
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Tối đa 49999
Bán 100000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.12???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.120???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.3???
Đá Hồn Thợ Săn Bão LửaĐá Hồn Thợ Săn Bão Lửa5???