Đồ | Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.

Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn

Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.
Tối đa 49999
Bán 288000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Tiếp Sức - Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 30% tấn công trong 10 giây.1???
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 45% máu được phục hồi.1???
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 45% Sức tấn công.1???
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 40%.1???