Đồ | Hòm Vinh Dự I - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Hòm Vinh Dự I

Hòm Vinh Dự I Hòm Vinh Dự I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.30???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20).10???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30).10???
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh.1???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.1???
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.1???