Đồ | Hòm Vinh Dự VI - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Hòm Vinh Dự VI

Hòm Vinh Dự VI Hòm Vinh Dự VI
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 65000
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.120???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.48???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.48???
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh.2???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.3???
Đá Cường Hóa Đá Tinh II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.2???