Đồ | Hòm Vinh Dự Thần V - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Hòm Vinh Dự Thần V

Hòm Vinh Dự Thần V Hòm Vinh Dự Thần V
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 65000
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.150???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.60???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.60???
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh.3???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.5???
Đá Cường Hóa Đá Tinh II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.2???