Đồ | Hộp Skin Tướng IV - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.

Hộp Skin Tướng IV

Hộp Skin Tướng IV Hộp Skin Tướng IV
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.5???
*Ninja Sắt - Đổi skin Ninja Sắt của Asura. Dùng cường hóa Skin.5???
*Sói Già - Đổi skin Sói Già của Phù Thủy Băng. Dùng cường hóa Skin.5???
*Biệt Đội Noel - Đổi skin của Biệt Đội Phá Đảo. Dùng cường hóa Skin.5???
*Song Diện - Đổi skin của Ác Ma Mặt Hề. Dùng cường hóa Skin.5???
*Sấm Sét - Đổi skin của Băng Phụng. Dùng cường hóa Skin.5???
*Liệt Hỏa - Đổi skin của Quỷ Cây. Dùng cường hóa Skin.5???
*Hoa Hồng Đen - Đổi skin của Nữ Kiếm Sĩ. Dùng cường hóa Skin.5???
*Hồn Quang - Đổi skin của Pháp Sư Vũ Trụ. Dùng cường hóa Skin.5???
*Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.5???