Đồ | Hộp Skin Tướng V - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.

Hộp Skin Tướng V

Hộp Skin Tướng V Hộp Skin Tướng V
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Lửa Ngục - Đổi skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin.5???
*Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.5???
*Tối Tân - Đổi skin của Asura. Dùng cường hóa Skin.5???
*Luyện Ngục - Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin.5???
*Hải Tặc - Đổi skin của Nữ Hải Tướng. Dùng cường hóa Skin.5???
*Kỵ Sĩ Vàng - Đổi skin của Kẻ Diệt Rồng. Dùng cường hóa Skin.5???
*Tu Nữ - Đổi Skin của Nữ Thiện Xạ. Dùng cường hóa Skin.5???
Lửa Độc - Đổi Skin của Vu Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin.5???
Bá Tước Quạ - Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin.5???
*Quỷ Bóng Tối - Đổi Skin của Đế Thần Sợ Hãi. Dùng cường hóa Skin.5???