Đồ - Túi quà

Hòm Vương Tộc V

Hòm Vương Tộc V Hòm Vương Tộc V
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc100???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh.12???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.20???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bùa Cường Hóa III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.4???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Lv9 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv9.2???