Đồ - Gói quà

Hòm Vương Tộc VI

Hòm Vương Tộc VI Hòm Vương Tộc VI
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Tối đa 65000
Bán 100000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc150???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh.20???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.30???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Đá Cường Hóa Đá Tinh III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.5???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv10 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv10.2???