Đồ - Túi quà

Hòm Vinh Dự V

Hòm Vinh Dự V Hòm Vinh Dự V
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.180???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20).72???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30).72???
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh.2???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.4???
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.2???