Đồ - Gói quà

Hòm Vinh Dự Hiếm V

Hòm Vinh Dự Hiếm V Hòm Vinh Dự Hiếm V
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.240???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.96???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.96???
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh.4???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.6???
Đá Cường Hóa Đá Tinh II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.4???