Đồ | Hộp Skin Tướng (X) - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.

Hộp Skin Tướng (X)

Hộp Skin Tướng (X) Hộp Skin Tướng (X)
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Rồng Cổ - Đổi Skin của Rồng Lửa. Dùng cường hóa Skin.5???
Hơi Thở Rừng - Đổi Skin của Rồng Băng. Dùng cường hóa Skin.5???
*Ảo Long - Đổi Skin của Rồng Xương. Dùng cường hóa Skin.5???
*Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.5???
*Vua Mặt Trời - Đổi skin của Rồng Bão Táp. Dùng cường hóa Skin.5???
*Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.5???
*Hoa Hồng Đen - Đổi skin của Nữ Kiếm Sĩ. Dùng cường hóa Skin.5???
*Tướng Cướp Giáp Sắt - Đổi Skin của Thợ Săn Bão Lửa. Dùng cường hóa Skin.5???
*Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.5???
*Thi Nhân - Đổi Skin của Sứ Giả Tự Do. Dùng cường hóa Skin.5???
*Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.5???
*Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.5???
*Kiếm Vinh Dự - Đổi Skin của Kiếm Sĩ Bí Ẩn. Dùng cường hóa Skin.5???