Đồ | Túi Chí Tôn XI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Chí Tôn XI

Túi Chí Tôn XI Túi Chí Tôn XI
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Du Nữ Ma ThuậtĐá Hồn Du Nữ Ma Thuật10???
Đá Hồn Du Nữ Ma ThuậtĐá Hồn Du Nữ Ma Thuật30???
*Điệu Vũ Geisha - Đổi Skin của Du Nữ Ma Thuật. Dùng cường hóa Skin.10???
Đá Hồn Kiếm Sĩ Bí ẨnĐá Hồn Kiếm Sĩ Bí Ẩn10???
Đá Hồn Kiếm Sĩ Bí ẨnĐá Hồn Kiếm Sĩ Bí Ẩn30???
*Kiếm Vinh Dự - Đổi Skin của Kiếm Sĩ Bí Ẩn. Dùng cường hóa Skin.10???