Đồ | Rương Phòng Vệ II - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Phòng Vệ II

Rương Phòng Vệ II Rương Phòng Vệ II
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Huy Hiệu Kỹ Năng Tước Vị - Một vật liệu để kích hoạt một số Kỹ Năng Tước Vị4???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Cáo Hàn BăngĐá Hồn Cáo Hàn Băng4???