Đồ | Rương Phòng Vệ Hiếm II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Rương Phòng Vệ Hiếm II

Rương Phòng Vệ Hiếm II Rương Phòng Vệ Hiếm II
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Huy Hiệu Kỹ Năng Tước Vị - Một vật liệu để kích hoạt một số Kỹ Năng Tước Vị5???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Cáo Hàn BăngĐá Hồn Cáo Hàn Băng6???