Đồ | Rương Phòng Vệ Thần III - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.

Rương Phòng Vệ Thần III

Rương Phòng Vệ Thần III Rương Phòng Vệ Thần III
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Tối đa 49999
Bán 100000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Huy Hiệu Kỹ Năng Tước Vị - Một vật liệu để kích hoạt một số Kỹ Năng Tước Vị7???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Cáo Hàn BăngĐá Hồn Cáo Hàn Băng9???