Đồ | Túi Tinh Hồn Siêu Cấp - Nhận Tinh Hồn Tướng Siêu Cấp ngẫu nhiên.

Túi Tinh Hồn Siêu Cấp

Túi Tinh Hồn Siêu Cấp Túi Tinh Hồn Siêu Cấp
Nhận Tinh Hồn Tướng Siêu Cấp ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 100 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh Hồn Kẻ Săn Quỷ - Dùng nâng cấp Thần Khí Kẻ Săn Quỷ.20???
Tinh Hồn Hoàng Tử Sấm - Dùng nâng cấp Thần Khí Hoàng Tử Sấm.20???
Tinh Hồn Nữ Vương Rắn - Dùng nâng cấp Thần Khí Nữ Vương Rắn.20???
Tinh Hồn Nữ Thủy Thần - Dùng nâng cấp Thần Khí Nữ Thủy Thần.20???
Tinh Hồn Bác Học Điên - Dùng nâng cấp Thần Khí Bác Học Điên.20???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến X - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến X - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 2