Đồ - Túi quà

Túi Đá Hồn Siêu Cấp I

Túi Đá Hồn Siêu Cấp I Túi Đá Hồn Siêu Cấp I
Nhận một số Đá Hồn Tướng Siêu Cấp.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Kẻ Săn QuỷĐá Hồn Kẻ Săn Quỷ20???
Đá Hồn Hoàng Tử SấmĐá Hồn Hoàng Tử Sấm20???
Đá Hồn Nữ Vương RắnĐá Hồn Nữ Vương Rắn20???
Đá Hồn Nữ Thủy ThầnĐá Hồn Nữ Thủy Thần20???
Đá Hồn Bác Học ĐiênĐá Hồn Bác Học Điên20???
Đá Hồn Đấu Sĩ Rìu ThầnĐá Hồn Đấu Sĩ Rìu Thần20???
Đá Hồn Đao Phủ Tận ThếĐá Hồn Đao Phủ Tận Thế20???