Đồ - Túi quà

Rương Vũ Đạo

Rương Vũ Đạo Rương Vũ Đạo
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Tối đa 49999
Bán 100 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Nữ Thủy Thần - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Nữ Thủy Thần.2???
Khe №2
ĐồLượngLượt
*Tiên Tri - Đổi Skin của Nữ Thủy Thần. Dùng cường hóa Skin.120???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Tinh Hồn Nữ Thủy Thần - Dùng nâng cấp Thần Khí Nữ Thủy Thần.400???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.1000???
Khe №6
ĐồLượngLượt
Bụi Phép - Nhận Bụi Phép, dùng để tham gia sự kiện Đảo Nổi.1000???