Đồ - Túi quà

Rương Pháo Đài II

Rương Pháo Đài II Rương Pháo Đài II
Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
100???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-51???
Bùa Cường Hóa III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.1???
Thẻ Tướng Chí Tôn V - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh.1???
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.1???
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.4???
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.6???
Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.1???
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.5???
Thẻ Công thành Nhóm - Thêm 1 lượt Công thành nhóm!1???
Thẻ HQT Tổ đội - Thêm 1 lượt đi Thử thách tổ đội.1???