Đồ | Rương Pháo Đài II - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.

Rương Pháo Đài II

Rương Pháo Đài II Rương Pháo Đài II
Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
100???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-51???
Đá Cường Hóa Đá Tinh III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.1???
Thẻ Tướng Chí Tôn V - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh.1???
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.1???
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.4???
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.6???
Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.1???
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.5???
Thẻ Công thành Nhóm - Thêm 1 lượt Công thành nhóm!1???
Thẻ HQT Tổ đội - Thêm 1 lượt đi Thử thách tổ đội.1???