Đồ | Rương Liên Minh IV - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.

Rương Liên Minh IV

Rương Liên Minh IV Rương Liên Minh IV
Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.
Tối đa 65000
Bán 15000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Gói Vinh Dự II - Nhận 100 Vinh Dự.1???
Gói Vinh Dự II - Nhận 100 Vinh Dự.2???
Ấn Hộ Thú - Vật tư tăng cấp Hộ Thú. Cống hiến tại Đài Hộ Thú.2???