Đồ | Hòm Chiến VIII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hòm Chiến VIII

Hòm Chiến VIII Hòm Chiến VIII
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.2???
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.15???
Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ.150???
Gói Vinh Dự III - Nhận 1000 Vinh Dự.10???
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh.30???
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh.10???
Tái Sinh Lv5 - Kỹ năng Tái Sinh Lv51???
Hư Ảo Lv5 - Kỹ năng Hư Ảo Lv51???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 30% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.1???
Rương Hồn Khí - Nhận Hồn Khí cấp 4 hoặc cấp 53???