Đồ | Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv4 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv4.

Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv4

Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv4 Gói Đá Tinh Chí Tôn Lv4
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv4.
Tối đa 65000
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 80% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.1???
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 20%.1???
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 25% Sức tấn công.1???
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 16%1???
Đá Tinh Thần Khí - Tăng Máu Tối Đa lên 16%. Mỗi 6 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú.1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 12Đ Năng lượng.1???
Đá Tinh Phẫn Nộ - Tăng 10% CRIT và 9% Chính xác khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 21% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 20% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.4 lần.1???
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 25% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu.1???
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 28% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 40% hiệu quả hồi máu.1???
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 20% máu tối đa và giảm 16% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 55% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 20% lực tấn công và giảm 20% thiệt hại phải nhận.1???