Đồ | Hòm Đá Tinh Chí Tôn III - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv8-9.

Hòm Đá Tinh Chí Tôn III

Hòm Đá Tinh Chí Tôn III Hòm Đá Tinh Chí Tôn III
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv8-9.
Tối đa 65000
Bán 388000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Ma Giáp - Tăng 75% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 9000.1???
Đá Tinh Vô Hình - Khi HP dưới 30%, tăng 155% tấn công, tăng 70% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s)1???
Đá Tinh Nộ Lửa - Tăng 80% Máu. Tăng 70% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây)1???
Đá Tinh Kiếm Bay - Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 110% tấn công trong 2 giây và hồi 42% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây)1???
Đá Tinh Khiên Cấm - Giảm 48% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 4 giây (Nghỉ: 7 giây).1???
Đá Tinh Niềm Tin - Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 175% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,5 giây (Nghỉ 5 giây).1???
Đá Tinh Hồn Mệnh - Tăng 60% Máu và 50% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 60% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây)1???
Đá Tinh Hỏa Thạch - Tăng 50% tấn công. Khi tấn công, gây 300% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 3 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 7 giây)1???
Đá Tinh Chén Tà Ác - Tăng 78% Tấn công và 39% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 63% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.1???
Đá Tinh Ma Giáp - Tăng 110% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 7000.1???
Đá Tinh Vô Hình - Khi HP dưới 30%, tăng 200% tấn công, tăng 90% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s)1???
Đá Tinh Nộ Lửa - Tăng 120% Máu. Tăng 80% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây)1???
Đá Tinh Kiếm Bay - Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 150% tấn công trong 2 giây và hồi 50% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây)1???
Đá Tinh Khiên Cấm - Giảm 58% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Câm lặng một đơn vị địch ngẫu nhiên ở gần trong 4 giây (Nghỉ: 7 giây).1???
Đá Tinh Niềm Tin - Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 215% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,5 giây (Nghỉ 5 giây).1???
Đá Tinh Hồn Mệnh - Tăng 90% Máu và 60% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 72% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây)1???
Đá Tinh Hỏa Thạch - Tăng 60% tấn công. Khi tấn công, gây 365% thiệt hại cơ bản và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ từ 3 tướng địch ngẫu nhiên. (Bỏ qua và xóa trạng thái Ẩn hình. Nghỉ: 6,5 giây)1???
Đá Tinh Chén Tà Ác - Tăng 93% Tấn công và 47% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 78% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến X - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến X - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1