Đồ | Hòm Đá Tinh - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.

Hòm Đá Tinh

Hòm Đá Tinh Hòm Đá Tinh
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Tối đa 65000
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Thiêu Đốt - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.1???
Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.1???
Đá Tinh Gai Nhím - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.1???
Đá Tinh Làm Chậm - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.1???
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.1???
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.1???
Đá Tinh Kiên Cường - Tăng máu lên 20%.1???