Đồ | Hòm Đá Tinh Thần - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.

Hòm Đá Tinh Thần

Hòm Đá Tinh Thần Hòm Đá Tinh Thần
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Tối đa 65000
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.1???
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.1???
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.1???
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.1???