Đồ | Hòm Chiến IX - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hòm Chiến IX

Hòm Chiến IX Hòm Chiến IX
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách Chuyên Tu - Tăng Lv Chuyên Tu. Diệt quái Thánh Địa (Lv 11+) để nhận.20???
Đá Mệnh Thần Tự - Tăng Lv Hộ Vệ Thần Tự. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ".10???
Đá Mệnh Hắc Tôn - Tăng Lv Hộ Vệ Hắc Tôn. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ".10???
Thẻ Tướng Chí Tôn IV - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.100???
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.200???
Hòm Đá Tinh Chí Tôn II - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv7 hoặc Lv8.1???
Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm.200???
Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa.200???
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.200???